شناسه : 969
يكشنبه 23 مهر 1396 ساعت 09:20 2017-10-15 09:20:49
روندپيشرفت فيزيكى پروژه ها و وضعيت پروازهاى  فرودگاه شاهرود باحضور نماينده مردم شاهرود و ميامى در كارگروه مردمى حمايت از فرودگاه مطرح وبررسى شد.
روندپيشرفت فيزيكى پروژه ها و وضعيت پروازهاى فرودگاه شاهرود باحضور نماينده مردم شاهرود و ميامى در كارگروه مردمى حمايت از فرودگاه مطرح وبررسى شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید