شناسه : 964
پنجشنبه 20 مهر 1396 ساعت 11:12 2017-10-12 11:12:21
به مناسبت روز جهانى پست، كاركنان و مدير پست شهرستان شاهرود با دكتر حسينى شاهرودى نماينده مردم شهرستان هاى شاهرود و ميامى ديدار و گفت و گو كردند.
به مناسبت روز جهانى پست، كاركنان و مدير پست شهرستان شاهرود با دكتر حسينى شاهرودى نماينده مردم شهرستان هاى شاهرود و ميامى ديدار و گفت و گو كردند.

اضافه کردن دیدگاه جدید