شناسه : 963
پنجشنبه 20 مهر 1396 ساعت 09:07 2017-10-12 09:07:12
نشست دکترحسینی شاهرودی باتفاق هیئت رئیسۀ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با دکترستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
نشست دکترحسینی شاهرودی باتفاق هیئت رئیسۀ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با دکترستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

اضافه کردن دیدگاه جدید