شناسه : 961
پنجشنبه 20 مهر 1396 ساعت 08:58 2017-10-12 08:58:51
در اجرای مصوبۀ مجلس شورای اسلامی و تصمیم کمیسیون اقتصادی،  دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم  شاهرود و میامی به عضویت هیئت تحقیق و تفحص از نحوه اجرای  قانون هدفمندی یارانه ها درآمد.
در اجرای مصوبۀ مجلس شورای اسلامی و تصمیم کمیسیون اقتصادی، دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی به عضویت هیئت تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها درآمد.

اضافه کردن دیدگاه جدید