شناسه : 950
چهارشنبه 12 مهر 1396 ساعت 10:28 2017-10-4 10:28:15
نوحه خوانى معروف و تاريخى "  پنج تن  آل عبا " (حديث كساء) با صداى دلنشين حاج ابوالفضل عامريان  در آيين باشكوه نخل گردانى شاهرود در روز يازدهم_محرم و با حضور مردم و دكترحسينى شاهرودى
نوحه خوانى معروف و تاريخى " پنج تن آل عبا " (حديث كساء) با صداى دلنشين حاج ابوالفضل عامريان در آيين باشكوه نخل گردانى شاهرود در روز يازدهم_محرم و با حضور مردم و دكترحسينى شاهرودى

1. video_2017-10-04_10-17-14.mov | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید