شناسه : 944
پنجشنبه 6 مهر 1396 ساعت 19:29 2017-9-28 19:29:09
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه دولت قادر به ایجاد شغل نیست بلکه مسیر را برای مردم هموار می کند، گفت: دولت با تقویت کارگاه های کوچک به دنبال رونق روستاها است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه دولت قادر به ایجاد شغل نیست بلکه مسیر را برای مردم هموار می کند، گفت: دولت با تقویت کارگاه های کوچک به دنبال رونق روستاها است.

سیدحسن حسینی شاهرودی در جمع مردم کردآباد میامی با بیان اینکه شوراها به عنوان نمایندگان مردم باید به صورت مستقیم برای حل مشکلات وارد عرصه شوند و از آنچه در کشور رخ می دهد باخبر باشند، ابراز داشت: به منظور توانمند سازی جوامع بومی و محلی اعتبارات خوب با وام های مناسب برای روستایی ها در نظر گرفته شده است.
وی افزود: روستاهای کردآباد، ری آباد و بکران اغلب دارای جمعیت مهاجر هستند که باید شرایطی را فراهم کنیم تا جوان هایی که به شهرها مهاجرت کرده اند به روستای خود بازگردند و شاهد ایجاد مهاجرت معکوس باشیم لذا بدین منظور باید در وهله نخست ارتباط شورا با فرمانداری و جهاد کشاورزی تقویت شود.
عضو خانه ملت بابیان اینکه باید از امکانات و شرایط موجود حداکثر استفاده را برد، ابراز داشت: اگر از امکانات موجود در روستا استفاده نکنیم و از مشاوره افراد نخبه بی بهره باشیم روستاها و شهرهای دیگر از فکر دیگران بهره مند خواهند شد لذا نباید گله مند باشیم که چرا دولت شغل ایجاد نمی کند، باید آستین را بالا زده و خودمان همت کنیم./

اضافه کردن دیدگاه جدید