شناسه : 919
پنجشنبه 23 شهريور 1396 ساعت 10:29 2017-9-14 10:29:26
در  چهارمين نشست  کارگروه  آموزش و تحقیقات درمحل  خانه ملت درخصوص مطالبه و ضرورت تأسيس  دانشگاه_فرهنگيان در  شرق استان تأكيد و پيگيرى شد.
در چهارمين نشست کارگروه آموزش و تحقیقات درمحل خانه ملت درخصوص مطالبه و ضرورت تأسيس دانشگاه_فرهنگيان در شرق استان تأكيد و پيگيرى شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید