شناسه : 918
پنجشنبه 23 شهريور 1396 ساعت 10:27 2017-9-14 10:27:16
نشست هم انديشى و پيگيرى  كارگروه مردمى فرودگاه با جمعى از مؤثرين شهرستان در محل  خانه ملت برگزار شد.
نشست هم انديشى و پيگيرى كارگروه مردمى فرودگاه با جمعى از مؤثرين شهرستان در محل خانه ملت برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید