شناسه : 909
جمعه 17 شهريور 1396 ساعت 12:10 2017-9-8 12:10:27
 عصر امروز جلسۀ  اعضای شورای سلامی،  امام_جمعه و تنی چند از  مؤثرین شهر بسطام با دکترحسینی شاهرودی پیرامون مصوبۀ شهرستان شدن  بسطام برگزار شد.
عصر امروز جلسۀ اعضای شورای سلامی، امام_جمعه و تنی چند از مؤثرین شهر بسطام با دکترحسینی شاهرودی پیرامون مصوبۀ شهرستان شدن بسطام برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید