دکتر حسینی شاهرودی  در دیدار صبح امروز با مهندس امینی، معاون برنامه‌ريزی و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازی، طرح های راهسازی شهرستان های شاهرود و میامی را پیگیری کرد.
دکتر حسینی شاهرودی در دیدار صبح امروز با مهندس امینی، معاون برنامه‌ريزی و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازی، طرح های راهسازی شهرستان های شاهرود و میامی را پیگیری کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید