در دیدار دکترحسینی شاهرودی با مهندس کاظمی  معاون وزير نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و  پخش فرآورده های نفتی، رفع مشکل  تخصیص سوخت به جایگاه های  جدیدالاحداث شاهرود و میامی مطرح و پیگیری شد.
در دیدار دکترحسینی شاهرودی با مهندس کاظمی معاون وزير نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، رفع مشکل تخصیص سوخت به جایگاه های جدیدالاحداث شاهرود و میامی مطرح و پیگیری شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید