شناسه : 905
جمعه 17 شهريور 1396 ساعت 11:45 2017-9-8 11:45:30
دکترحسینی شاهرودی در کمیتۀ فنی شورای عالی آب خواستار پیگیری جدی پروژه آب قطری شد
دکترحسینی شاهرودی در کمیتۀ فنی شورای عالی آب خواستار پیگیری جدی پروژه آب قطری شد

دکتر حسینی شاهرودی در جلسه کمیته فنی  شورای عالی آب کشور:

 ما بدنبال سیاسی کردن مسئله انتقال آب چشمه سارهای  قطری نیستیم، ما بدنبال نظرات فنی و کارشناسی و تابع تصمیم شورای عالی آب هستیم.

  انتقال آب قطری بعد از 25سال و پس از دفن ده ها میلیارد تومان از  اموال_مردم و بیت المال مسلمین نباید دستخوش مباحث سیاسی شود.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید