در دیدار نماینده مردم شهرستان های  شاهرود و میامی با ریاست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مسائل و مشکلات منطقه مطرح و پیگیری شد.
در دیدار نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی با ریاست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مسائل و مشکلات منطقه مطرح و پیگیری شد.

  در این دیدار دکتر حسینی شاهرودی بر ضرورت حل مسائل و مشکلات منطقه و نیز رفع محرومیت تأکید کرد.

  نماینده مردم شاهرود و میامی ضمن  دعوت از مهندس سعیدی کیا برای  سفر به شاهرود و میامی مطالبات مردمی ذیل را پیگیری نمود.

1️⃣ تحویل اسناد مالکیتی اراضی املاک علوی در منطقۀ کالپوش  شهرستان میامی به مردم

2️⃣ تحویل اسناد مالکیتی تعداد 72 واحد مسکونی در  شهرک رضوی بسطام به مردم

3️⃣ حل و فصل مشکلات اراضی 92 نفر از کشاورزان مستضعف  منطقه_مجن

4️⃣ افزایش سطح زیرکشت   باغات پسته در اراضی  کلاته خان و افزایش اشتغال منطقه

5️⃣ احداث یک واحد  گاوداری 5000 رأسی در منطقۀ محروم  کالپوش توسط بنیاد مستضعفان

6️⃣ رفع مشکل انتقال سند شرکت کشت و صنعت #جانبازان دشت #مجن   

7️⃣ انجام  سرمایه گذاری در  حوزۀ گردشگری  شهر شاهرود با توجه به ظرفیت های موجود

اضافه کردن دیدگاه جدید