شناسه : 891
چهارشنبه 8 شهريور 1396 ساعت 09:45 2017-8-30 09:45:15
نشست  كمسيون اقتصادي مجلس با  وزیر اقتصاد درخصوص نحوه اجرای برنامه های مشترك كميسيون با وزارتخانه در حوزه  بانکی،  مالیاتی،  گمرکی و بهبود فضای کسب و کار
با حضور دكتر حسينى شاهرودى

نشست كمیسيون اقتصادي مجلس با وزیر اقتصاد

نشست كمسيون اقتصادي مجلس با وزیر اقتصاد درخصوص نحوه اجرای برنامه های مشترك كميسيون با وزارتخانه در حوزه بانکی، مالیاتی، گمرکی و بهبود فضای کسب و کار

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید