دیدار و گفت و گوی دکتر حیدری؛ متخصص و محقق بین المللی انگور کالیفرنیا با دکترحسینی شاهرودی در غرفۀ انگور شاهرود، نمایشگاه صنعت میوه ایران - هتل المپیک
دیدار و گفت و گوی دکتر حیدری؛ متخصص و محقق بین المللی انگور کالیفرنیا با دکترحسینی شاهرودی در غرفۀ انگور شاهرود، نمایشگاه صنعت میوه ایران - هتل المپیک

اضافه کردن دیدگاه جدید