شناسه : 870
دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 11:16 2017-8-21 11:16:08
 جلسۀ بررسی  طرح مطالعاتی راهبردی ساماندهی محور های گردشگری شهرستان توسط مهندسان مشاور با حضور اعضای کارگروه گردشگری در محل  خانه ملت برگزار شد.
جلسۀ بررسی طرح مطالعاتی راهبردی ساماندهی محور های گردشگری شهرستان توسط مهندسان مشاور با حضور اعضای کارگروه گردشگری در محل خانه ملت برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید