شناسه : 863
چهارشنبه 25 مرداد 1396 ساعت 13:39 2017-8-16 13:39:36
جلسۀ  کارگروه حقوقى شهرستان هاى شاهرود و ميامى در محل  خانۀ ملت برگزار شد.
جلسۀ کارگروه حقوقى شهرستان هاى شاهرود و ميامى در محل خانۀ ملت برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید