شناسه : 861
چهارشنبه 25 مرداد 1396 ساعت 13:35 2017-8-16 13:35:23
نشست مشترك كارگروه حمايت هاى مردمى از  فرودگاه و مديران دفاتر خدمات مسافرتى شاهرود درخصوص توسعه پروازها درمحل خانه ملت برگزار شد.
نشست مشترك كارگروه حمايت هاى مردمى از فرودگاه و مديران دفاتر خدمات مسافرتى شاهرود درخصوص توسعه پروازها درمحل خانه ملت برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید