شناسه : 853
دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 12:17 2017-8-14 12:17:01
شاهرود فاتح سکوی قهرمانی مسابقات  پرورش اندام فیزیک و بادی کلاسیک استان شد.
شاهرود فاتح سکوی قهرمانی مسابقات پرورش اندام فیزیک و بادی کلاسیک استان شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید