در این سفر  ۴ طرح درمانی افتتاح می‌شد
در این سفر ۴ طرح درمانی افتتاح می‌شد

اضافه کردن دیدگاه جدید