شناسه : 776
چهارشنبه 14 تير 1396 ساعت 13:27 2017-7-5 13:27:17
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی باصدور بیانیه ای از فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی وحمله به مقر داعش حمایت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی باصدور بیانیه ای از فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی وحمله به مقر داعش حمایت کردند.

اضافه کردن دیدگاه جدید