شناسه : 775
چهارشنبه 14 تير 1396 ساعت 13:05 2017-7-5 13:05:36
نمایندگان مردم به صندوق توسعه ملی اجازه دادند یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها اعطا کند.
نمایندگان مردم به صندوق توسعه ملی اجازه دادند یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها اعطا کند.

اضافه کردن دیدگاه جدید