شناسه : 774
چهارشنبه 14 تير 1396 ساعت 13:03 2017-7-5 13:03:15
کلیه تولیدات صنایع دستی داخلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند
کلیه تولیدات صنایع دستی داخلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند

اضافه کردن دیدگاه جدید