شناسه : 773
چهارشنبه 14 تير 1396 ساعت 13:01 2017-7-5 13:01:18
 نمایندگان مردم در خانه ملت به دولت اجازه دادند کمک هزینه تحصیلی به هنرمندان و استادکاران صنایع دستی پرداخت کند.
نمایندگان مردم در خانه ملت به دولت اجازه دادند کمک هزینه تحصیلی به هنرمندان و استادکاران صنایع دستی پرداخت کند.

اضافه کردن دیدگاه جدید