شناسه : 730
يكشنبه 28 خرداد 1396 ساعت 12:56 2017-6-18 12:56:32
 قهرمانی آقای جواد عجم ورزشکار شاهرودی رشته اواسپرت در پنجمین دوره مسابقات جهانی کارگران در کشور لتونی را صمیمانه تبریک می گوییم
قهرمانی آقای جواد عجم ورزشکار شاهرودی رشته اواسپرت در پنجمین دوره مسابقات جهانی کارگران در کشور لتونی را صمیمانه تبریک می گوییم

اضافه کردن دیدگاه جدید