شناسه : 624
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396 ساعت 12:02 2017-4-26 12:02:33
پروفسورجلالى با اشاره به ضرورت ترسيم نقشه راه، شكوفايى ظرفيت معدنى و استفاده از فرصت دانشگاه هاى شهرستان را اولويت اصلى توسعه پايدار در شاهرود و ميامى دانست.
پروفسورجلالى با اشاره به ضرورت ترسيم نقشه راه، شكوفايى ظرفيت معدنى و استفاده از فرصت دانشگاه هاى شهرستان را اولويت اصلى توسعه پايدار در شاهرود و ميامى دانست.

اضافه کردن دیدگاه جدید