شناسه : 496
پنجشنبه 21 بهمن 1395 ساعت 18:29 2017-2-9 18:29:12
 سيدمحمدرضا هاشمى معاون استاندار و فرماندار شاهرود با ارائه گزارشى از پروژه هاى شهرستان، خواستار تسريع در مجوز مرز هوايى و راه اندازى پايانه هاى صادراتى شد.
سيدمحمدرضا هاشمى معاون استاندار و فرماندار شاهرود با ارائه گزارشى از پروژه هاى شهرستان، خواستار تسريع در مجوز مرز هوايى و راه اندازى پايانه هاى صادراتى شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید