شناسه : 1722
دوشنبه 11 فروردين 1399 ساعت 11:48 2020-3-30 11:48:41

  صبح روز گذشته #جلسه_غیرعلنی_مجلس درخصوص بررسی روند اقدامات دولت در پیشگیری و درمان #کرونا و نیز #نطق دکتر حسینی شاهرودی #نماینده شاهرود و میامی  در رابطه با ضرورت #برنامه_مدون و #جدی دولت در جبران #تبعات_اقتصادی این بحران، برای #اقشار_آسیب پذیر ، #تولید_کنندگان و  بیمه تامین اجتماعی و #بیکاری کارگران بیکار شده برگزار شد.
صبح روز گذشته #جلسه_غیرعلنی_مجلس درخصوص بررسی روند اقدامات دولت در پیشگیری و درمان #کرونا و نیز #نطق دکتر حسینی شاهرودی #نماینده شاهرود و میامی در رابطه با ضرورت #برنامه_مدون و #جدی دولت در جبران #تبعات_اقتصادی این بحران، برای #اقشار_آسیب پذیر ، #تولید_کنندگان و بیمه تامین اجتماعی و #بیکاری کارگران بیکار شده برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید