سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی، ضریب خطا را تا ۷۰ درصد پوشش داده و خطا در شناسایی مودیان مالیاتی به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد اما از آنجا که در حال حاضر تنها ۲۵ تا ۳۵ درصد این سامانه اجرایی شده به درستی نمی‌توان برای اخذ مالیات اقدام کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی، ضریب خطا را تا ۷۰ درصد پوشش داده و خطا در شناسایی مودیان مالیاتی به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد اما از آنجا که در حال حاضر تنها ۲۵ تا ۳۵ درصد این سامانه اجرایی شده به درستی نمی‌توان برای اخذ مالیات اقدام کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ،با اشاره به ضرورت راه اندازی سامانه‌های اطلاعاتی گفت:در قانون پنجم توسعه دولت مکلف شد تا سامانه‌های اطلاعاتی را راه اندازی کند اما علیرغم گذشت ۱۰ سال، دولت‌ها تاکنون در اجرای این قانون کوتاهی کرده و تمام سامانه‌ها را ناقص اجرایی کرده اند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی، ضریب خطا را تا ۷۰ درصد پوشش داده و خطا در شناسایی مودیان مالیاتی را به کمتر از ۳۰ درصد می‌رساند اما از آنجا که در حال حاضر تنها ۲۵ تا ۳۵ درصد این سامانه اجرایی شده به درستی نمی توان برای اخذ مالیات اقدام کرد.

کوتاهی دستگاه ها در ارائه اطلاعات به سامانه جامع مالیاتی

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: دستگاه‌هایی که موظف به ارائه آنلاین اطلاعات به سامانه جامع مالیاتی بودند تاکنون اطلاعات کامل خود را ارائه نداده‌اند زیرا دولت آنها را موظف به اجرای این قانون نکرده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی و ارائه اطلاعات آنلاین در آن را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: امیدوارم در سال آینده با راه‌اندازی صندوق مکانیزه فروش و تکمیل سامانه جامع مالیاتی به شفافیت نزدیکتر شویم./

اضافه کردن دیدگاه جدید