شناسه : 1687
سه شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 18:13 2020-2-11 18:13:08
 پیرو سفر  معاون عمرانی وزیر آموزش و پروش که به دعوت  دکتر حسینی شاهرودی به میامی صورت پذیرفته بود مرکز آموزشی ۶ کلاسه ۲۲ بهمن  میامی افتتاح گردید.  این مرکز آموزشی و تربیتی به مساحت ۱۶۶۶ و زیر بنای ۱۰۷۱ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال از اعتبارات ساخته شده است.
پیرو سفر معاون عمرانی وزیر آموزش و پروش که به دعوت دکتر حسینی شاهرودی به میامی صورت پذیرفته بود مرکز آموزشی ۶ کلاسه ۲۲ بهمن میامی افتتاح گردید. این مرکز آموزشی و تربیتی به مساحت ۱۶۶۶ و زیر بنای ۱۰۷۱ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال از اعتبارات ساخته شده است.

اضافه کردن دیدگاه جدید