شناسه : 1675
شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 18:38 2020-2-8 18:38:17
مدیر کل تعاون روستایی استان: اتحادیه تعاون روستایی استان، امسال برای اولین بار با اخذ  کارت بازرگانی توانست ۲۰ تن کنسانتره میوه از شاهرود به صورت مستقیم به  مقصدترکیه صادر شد.
امسال یک هزار و ۵۰۰ تن کنسانتره محصولات کشاورزی مانند سیب، انگور و... پس از تبدیل و فرآوردی در کنسانتره این شهر تولید شد و از سال ۹۵ و ۹۷، دو هزار و ۲۴۰ تن کنسانتره میوه پس از تولید در این شهر، به خارج کشور  صادر شد. کنسانتره میوه شاهرود با تلاش نماینده مردم پس از حدود چهارسال تعطیلی در سال 96  بازگشایی شد.
مدیر کل تعاون روستایی استان: اتحادیه تعاون روستایی استان، امسال برای اولین بار با اخذ کارت بازرگانی توانست ۲۰ تن کنسانتره میوه از شاهرود به صورت مستقیم به مقصدترکیه صادر شد. امسال یک هزار و ۵۰۰ تن کنسانتره محصولات کشاورزی مانند سیب، انگور و... پس از تبدیل و فرآوردی در کنسانتره این شهر تولید شد و از سال ۹۵ و ۹۷، دو هزار و ۲۴۰ تن کنسانتره میوه پس از تولید در این شهر، به خارج کشور صادر شد. کنسانتره میوه شاهرود با تلاش نماینده مردم پس از حدود چهارسال تعطیلی در سال 96 بازگشایی شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید