شناسه : 1673
شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 18:22 2020-2-8 18:22:56
امکانات بهداشتی ودرمانی یکی از مولفه های مهم توسعه یافتگی است ودرسطح کیفیت مردم نقش بسزایی دارد خوشبختانه شهر عزیزما شاهرود درسالهای اخیر رشد بسیار مناسبی در شاخص های درمانی داشته است.
امکانات بهداشتی ودرمانی یکی از مولفه های مهم توسعه یافتگی است ودرسطح کیفیت مردم نقش بسزایی دارد خوشبختانه شهر عزیزما شاهرود درسالهای اخیر رشد بسیار مناسبی در شاخص های درمانی داشته است.
درچهارسال اخیر به دلیل مشکلات مالی کشور روند توسعه بخش درمانی  دربسیاری از شهرهای کشور تقریبا متوقف شده است اما درشاهرود به همت نماینده مردم جناب دکتر حسینی ومدیریت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روند روبه توسعه بخش درمان شهرستان ادامه داشته است.
بخش درمان از دومولفه تجهیزات ونیروی انسانی شکل گرفته است به جرات می توان گفت که شاهرود دربخش تجهیزات درمانی بابهره برداری از بخش فوق تخصصی آنژیوگرافی وجراحی قلب واورژانس بزرگ بیمارستان امام حسین تبدیل به یک شهر پیشرو شده است زمانی بود که شاهرود از حیث تجهیزات درمانی بسیار پایین تر ازسمنان وگرگان بود اما هم اکنون به لطف سرمایه گزاری چند ده میلیاردی این فاصله به حداقل رسیده است وبا اتمام طرح توسعه بیمارستان امام حسین که حدود دویست تخت به ظرفیت این بیمارستان اضافه می کند وبخش رادیوتراپی بیمارستان که نقش بسزایی دردرمان بیماران سرطانی دارد عملا شاهرود از حیث تجهیزات درمانی به یک شهر مرجع تبدیل خواهدشد وتنها کمبود شاهرود درحوزه نیروی انسانی خواهد بود که باتوجه به روند جذب نیروهای فوق تخصص ومتخصص درشهرستان این کمبود هم به زودی مرتفع خواهد شد.
متاسفانه به دلیل سیاستهای آمایشی وزارت بهداشت که ناشی از محدودیت منابع اقتصادی برمبنای جمعیت نقاط کشور است امکان گسترش امکانات درمانی درسایر نقاط منطقه شاهوار یعنی میامی وکالپوش وبسطام به درستی فراهم نبوده است اما باهمت مسولین ووکیل مردم درمجلس طرح توسعه بیمارستان امام رضای میامی درحال اجراست که بابهره برداری ازان می توانیم مدعی بشویم میامی بلاخره صاحب یک بیمارستان کامل می شود وانشاالله باراه اندازی درمانگاه شبانه روزی درکالپوش ودرمانگاه تامین اجتماعی دربسطام که موافقت های آنها اخذ شده است مشکلات درمانی مردم بزرگوار این دومنطقه هم کاهش پیدا کند.بی شک باادامه روند روبه رشد بهداشت ودرمان شهرستان خصوصا بااخذ مجوز دانشکده دندانپزشکی ومرکز جامع سرطان شاهرود دیار عزیزمان به عنوان یک مرکز درمانی جامع درسطح منطقه شرق وشمال شرق کشور انشاالله شناخته خواهد شد

اضافه کردن دیدگاه جدید