سید حسن حسینی شاهرودی  با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر پرداخت یارانه 72 هزار تومانی در سال 99 گفت: ما در حال حاضر شاهدیم که نه تنها یارانه معیشتی بلکه یارانه معمولی بسیاری از افراد جامعه نیز حذف شده است و قطعا این می تواند آسیب جدی به اهدافی که باشد ما در این زمینه ترسیم کرده ایم.
سید حسن حسینی شاهرودی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر پرداخت یارانه 72 هزار تومانی در سال 99 گفت: ما در حال حاضر شاهدیم که نه تنها یارانه معیشتی بلکه یارانه معمولی بسیاری از افراد جامعه نیز حذف شده است و قطعا این می تواند آسیب جدی به اهدافی که باشد ما در این زمینه ترسیم کرده ایم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تلفیق دو یارانه معمولی و معیشتی کار خوبی است اما بر روی رقم آن حرف خواهد بود چرا که قرار بود به 60 میلیون ایرانی مبلغ 55 هزار تومان در ماه یارانه معیشتی که از محل صرفه جویی بنزین حاصل می شود، پرداخت شود که این مبلغ با مبلغ 45 هزار تومان یارانه معمولی بیش از 100 هزار تومان در ماه می شد، اینکه چرا کمیسیون تلفیق این دو را ادغام کرده است و رقم به 72 هزار تومان رسیده است، جای سوال دارد و ما پاسخی هنوز دریافت نکرده ایم.

وی اظهار کرد: آقایان باید در صحن مجلس بیایند و در این زمینه توضیح دهند و حتی ما باید در این زمینه دهک های مختلف را پلکانی کنیم، به دهک ها پایین عددی درشت تر بدهیم چرا که بسیاری از خانواده ها که جزو دهک های اول، دوم و سوم هستند صرفا درآمدشان از محل یارانه هاست و درآمد دیگری ندارند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداخت یکسان یارانه به دهک های مختلف جامعه کار درستی نیست، گفت: دولت 33 هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی بنزین دریافت می کند و قرار شد به 60 میلیون ایرانی یارانه معیشتی پرداخت کند اما بسیاری از مردم مدعی هستند که این یارانه را دریافت نکرده اند و با توجه به این مشکلات کمیسیون تلفیق رای به پرداخت یارانه 72 هزار تومان یارانه در ماه به افراد در سال 99 داد اما ما معتقدیم باید این عدد بالای 100 هزار تومان به دهک های پایین جامعه باشد. 72 هزار تومان برای دهک های پایین عدد کمی است و آنها قطعا برای حل مشکلات معیشتی شان در تنگنا قرار می گیرند./

اضافه کردن دیدگاه جدید