سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش مالیات‌ها در بودجه ۹۹ نباید به ضرر کسبه تمام شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش مالیات‌ها در بودجه ۹۹ نباید به ضرر کسبه تمام شود.

سید حسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مبحث مالیات در بودجه سال 99 ، اظهار داشت: نگرانی هایی در رابطه با بحث مالیات‌ها در بودجه سال ۹۹ وجود دارد.

وی  ادامه داد: اگر ساز و کار لازم برای اجرای سامانه جامع مالیاتی در نظر داشته باشیم می‌توانیم مودیانی که مودی نیستند را شناسایی کنیم و این مسئله قابل قبول است و ما در این زمینه حتی باید افزایش بیش از عدد مذکور را در بودجه ببینیم مشروط بر اینکه جلوی فرار مالیاتی را بگیریم نه اینکه سراغ کسبه‌ای برویم که در شرایط بدی به سر می‌برند.

سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس افزود: اگر سامانه جامع مالیاتی عملیاتی شود و ما نرخ مالیات را ثابت نگه داریم و آن را افزایش ندهیم همه مودیان به عدالت مالیاتی توجه خواهند کرد.

حسینی شاهرودی گفت: اگر دولت اراده به ایجاد سامانه جامع مالیاتی داشته باشد و صندوق‌های مکانیزه را در این رابطه مستقر کنند قطعا ما در زمینه وصول مالیات ها موفق خواهیم بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: اگر روال سنتی گذشته را در اخذ مالیات ادامه دهیم و این افزایش به مودیان قدیمی تعلق بگیرد باید منتظر جهش قیمت ها، تورم، تعطیلی کارخانجات و نابسامانی در حوزه اقتصادی باشیم.

اضافه کردن دیدگاه جدید