شناسه : 1661
شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 13:18 2020-2-1 13:18:41
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید این کمیسیون در چهار سالگذشته در حوزه های زیر ساختی اقدامات اثر گذاری انجام داده که تاثیر آن را سال های آینده خواهیم دید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید این کمیسیون در چهار سالگذشته در حوزه های زیر ساختی اقدامات اثر گذاری انجام داده که تاثیر آن را سال های آینده خواهیم دید.

در واکنش به توهین هایی که علیه مجلس صورت می گیرد، گفت: از آنجایی که اصل تفکیک قوا را در قانون اساسی داریم و هر قوه ای را باید متناسب با ماموریت و حوزه اختیاراتش دید و سنجید، نمی توانیم قوا را با هم ادغام کنیم و ناکارآمدی در یک حوزه را توزیع یا با دیگر حوزه های تقسیم کنیم.

وی ادامه داد:  به طور مثال قوه قضاییه در انتهای کار قرار گرفته، باید با جرم و تقلب مقابله کند. اگر دستگاه های ماقبل مانند مجلس که قانون نویسی و دولت خوب اجرا می کند جرم و جنایت به حداقل ممکن می رسد. از سوی دیگر این مجلس قانون می نویسد و دولت است که باید آن را اجرا کند اگر دولت قانون را خوب اجرا نکند که متاسفانه شاهد بودیم قوانین توسعه ای، دائمی یا قانون بودجه توسط دولت اجرا نشد و دولت ها اذعان دارند که قانون برنامه توسعه اجرا نشده است، دولت می گوید قانون توسعه پنجم بیش از 5 درصد اجرا نشده، چه نهادی جز دولت باید آن را اجرا می کرد؟

کوتاهی دولت ها به پای مجلس نوشته می شود

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر کوتاهی دولت های گذشته و دولت فعلی به پای مجلس نوشته می شود چون تنها نهاد پاسخگو که با کف جامعه در ارتباط است و با تک تک آحاد جامعه ارتباط برقرار کرده، موظف به پاسخگویی بوده است. نماینده مستمرا و شبانه روزی با افراد مختلف ارتباط دارد و همه کاستی ها و ناکارآمدی ها را در همه حوزه ها مختلف حتی در حوزه قضا را باید پیگیری می کند، اگر کسی در دستگاه قضا پرونده داشته و دچار مشکل شده  به نماینده مجلس مراجعه می کند.

 این نماینده ردم با بیان انیکه مجلس را باید با خودش سنجید، عنوان کرد: در چهار سال گذشته که دچار چالش های بسیار سنگینی در حوزه های اقتصادی بودیم که قسمت اعظم  آن ناشی از بی تدبیری و ناکارآمدی دولت بود و بخشی از آن به واسطه تحریم ها بوده و دولت خود را درگیر برجام کرد و فراموش کرد باید راه کارهای لازم برای رفع و بی اثر کردن تحریم پیدا کند  که اصل و اساس آن اقتصاد مقاومتی بود، تا کنون با آن بیگانه بوده است، دولت باورنداشت  درگیر جنگ اقتصادی هستیم.

وی گفت: دولت به تازگی به حرف آمده که درگیر جنگ هستیم و می گوید قول ها و وعده هایی که در گذشته داده در زمان صلح بوده در حالی که اینگونه نیست ما نزدیک 18 سال است که در جنگ اقتصادی به سر می بریم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عملکرد های این کمیسیون اظهار داشت: در چهارسال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح های کلانی را رقم زدیم، به حوزه زیرساختی اقتصاد رسیدگی کردیم و موضوعات کلان را به شکل محوری در دستورکار خود قرار دادیم در عین حال 10 ها طرح و لایحه مطرح شده و در صحن مجلس رای آورده مانند موافقتنامه های بین المللی یا طرح های کوچکی درهای بزرگ و سنگین زیر ساختی در حوزه اقتصادی را در آینده ای نزدیک باز می کند.

حسینی شاهرودی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه با شناسایی موانع اصلی تولید تلاش شد مشکلات برداشته شود، گفت: موانع اصلی تولید را در بانک ها، مالیات، بیمه و قاچاق کالا و ارز دیدیم از این رو در حوزه مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کردیم که اگر اجرایی شود از رانت و فساد را در حوزه اقتصادی جلوگیری و شفافیت مالیاتی و اقتصادی در بنگاه های بزرگ و کوچک را مشاهده خواهیم کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: شاهد اتفاقاتی در موسسات مالی و اعتباری بودیم، میلیون ها نفر درگیر این چالش عظیم شدند و با تدبیر مجلس  10 ها جلسه با وزرای مربوطه، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و توانستیم مسئله را سامان دهیم ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی را به  عنوان متخلف اول به دادگاه معرفی کردیم و هنوز در بازداشت است.

وی تاکید کرد: متاسفانه دولت قانون پولی و بانکی را بیش از سه سال آزمایشی اجرا کرد و زیر بار اصلاح و دائمی کردن آن نمی رفت تا در نهایت کمیسیون طرح جامع بانکداری را در سه حوزه پولی- بانکی، قانون بانک مرکزی و بانک توسعه رقم زد  که در نوبت بررسی در صحن علنی است.

تلاش کمیسیون برای کاهش چالش ارزی

این نماینده مجلس با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دو سال گذشته در کمیسیون اقتصادی بازنگری و ویرایش شد، گفت: ابزار نظارتی سنگین تری در این قانون دیده و مسئولیت ها متوجه شخص رئیس جمهور و وزرای در نظر گرفته شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس بااشاره به اقدامات نظارتی  بیان داشت: کمیسیون با اقدامات نظارتی و پیشگیرانه توانست چالش های ارزی و تورم را به حداقل برساند، البته دولت بسیاری از موارد را اجرا نکرد اما در نهایت در شرایطی که قرار بود دلار به بالای 60 هزار تومان برسد توانستیم در شرایط کنترلی آن را مدیریت کنیم./

اضافه کردن دیدگاه جدید