شناسه : 1640
جمعه 27 دى 1398 ساعت 10:10 2020-1-17 10:10:51
 هفتادونهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود با حضور دکتر حسینی شاهرودی  نماینده شهرستانهای شاهرود ومیامی ، دکتر احمدی،  مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ،  ائمه معزز جمعه شهرستان شاهرود و معاون استاندار و  فرماندار ویژه شاهرود برگزارشد.
هفتادونهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود با حضور دکتر حسینی شاهرودی نماینده شهرستانهای شاهرود ومیامی ، دکتر احمدی، مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ، ائمه معزز جمعه شهرستان شاهرود و معاون استاندار و فرماندار ویژه شاهرود برگزارشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید