شناسه : 1621
يكشنبه 22 دى 1398 ساعت 18:40 2020-1-12 18:40:41
با رایزنی  دکترحسینی شاهرودی در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  اعتبار پروژه میامی جیلان کلاته خیج به مبلغ 50میلیارد ریال  تخصیص پیدا  کرد.
با رایزنی دکترحسینی شاهرودی در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار پروژه میامی جیلان کلاته خیج به مبلغ 50میلیارد ریال تخصیص پیدا کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید