شناسه : 1616
يكشنبه 15 دى 1398 ساعت 19:09 2020-1-5 19:09:17
بیانیه جمع کثیری از  نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و مطالبه جهت انتقام سخت از دولت تروریست آمریکا
بیانیه مجلس شورای اسلامی

با امضای دکترحسینی شاهرودی

بیانیه جمع کثیری از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و مطالبه جهت انتقام سخت از دولت تروریست آمریکا

اضافه کردن دیدگاه جدید