سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که در زمینه تحقق درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال ۹۹ باید از هرگونه فرار مالیاتی جلوگیری کنیم نه اینکه سراغ کسبه‌ای برویم که در شرایط بدی به سر می‌برند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که در زمینه تحقق درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال ۹۹ باید از هرگونه فرار مالیاتی جلوگیری کنیم نه اینکه سراغ کسبه‌ای برویم که در شرایط بدی به سر می‌برند.

دکتر حسینی شاهرودی با اشاره به مبحث مالیات‌ها در بودجه سال ۹۹ گفت: نگرانی به جایی در بحث مالیات‌ها در بودجه سال ۹۹ وجود دارد.

وی بیان داشت: ما اگر ساز و کار لازم برای اجرای سامانه جامع مالیاتی در نظر داشته باشیم می‌توانیم مودیانی که مودی نیستند را شناسایی کنیم و این مسئله قابل قبول است و ما در این زمینه حتی باید افزایش بیش از عدد مذکور را در بودجه ببینیم مشروط بر اینکه جلوی فرار مالیاتی را بگیریم نه اینکه سراغ کسبه‌ای برویم که در شرایط بدی به سر می‌برند.

سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس بیان داشت: اگر سامانه جامع مالیاتی عملیاتی شود و ما نرخ مالیات را ثابت نگه داریم و آن را افزایش ندهیم همه مودیان به عدالت مالیاتی توجه خواهند کرد.

حسینی تاکید کرد: اگر دولت اراده به ایجاد سامانه جامع مالیاتی داشته باشد و صندوق‌های مکانیزه را در این رابطه مستقر کنند قطعا ما در زمینه وصول مالیات‌ها موفق خواهیم بود.

اضافه کردن دیدگاه جدید