دکترحسینی نماینده شاهرود تاکیدکرد ؛افزایش ۱۵ درصدی حقوق ، جوابگوی نیاز کارمندان نیست.
وی خاطرنشان کرد: افزایش حقوق کارمندان، باید برابر با نرخ تورم باشد . حسینی گفت : بنا بر آنچه اعلام شده، قرار است سال آینده حقوق کارمندان دولت ۱۵ درصد افزایش یابد. این در حالی است که از هم اکنون بازار ، خود را برای تورم آخر سال آماده می‌کند و طبق پیش بینی‌ها احتمال دارد، تورم در پایان سال به ۴۵ درصد برسد!
وی افزود: انتظار مردم بویژه قشر کارمند ، توجه نمایندگان مجلس دراینخصوص میباشد چراکه متاسفانه در لایحه دولت به هیچ عنوان تناسبی بین نرخ تورم و #افزایش حقوق کارمندان لحاظ نگردیده است
دکترحسینی نماینده شاهرود تاکیدکرد ؛افزایش ۱۵ درصدی حقوق ، جوابگوی نیاز کارمندان نیست. وی خاطرنشان کرد: افزایش حقوق کارمندان، باید برابر با نرخ تورم باشد . حسینی گفت : بنا بر آنچه اعلام شده، قرار است سال آینده حقوق کارمندان دولت ۱۵ درصد افزایش یابد. این در حالی است که از هم اکنون بازار ، خود را برای تورم آخر سال آماده می‌کند و طبق پیش بینی‌ها احتمال دارد، تورم در پایان سال به ۴۵ درصد برسد! وی افزود: انتظار مردم بویژه قشر کارمند ، توجه نمایندگان مجلس دراینخصوص میباشد چراکه متاسفانه در لایحه دولت به هیچ عنوان تناسبی بین نرخ تورم و #افزایش حقوق کارمندان لحاظ نگردیده است

اضافه کردن دیدگاه جدید