سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه قانون بانکداری کشور منسوخ شده است، گفت: سه و نیم سال زمان کمی برای مخالفان طرح بانکداری نوین نیست و در این مدت مخالفان باید مسائل خود را بیان می‌کردند لذا طرح بانکداری نوین در همین دوره مجلس تصویب خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه قانون بانکداری کشور منسوخ شده است، گفت: سه و نیم سال زمان کمی برای مخالفان طرح بانکداری نوین نیست و در این مدت مخالفان باید مسائل خود را بیان می‌کردند لذا طرح بانکداری نوین در همین دوره مجلس تصویب خواهد شد.

سید حسن حسینی شاهرودی، با بیان اینکه طرح بانکداری نوین در مجلس تصویب خواهد شد، بیان کرد: سه سال و نیم مخالفان این طرح وقت داشتند که صحبت کنند لذا در همین مجلس شورای اسلامی ان شاالله آن را مصوب خواهیم کرد.

وی افزود: کلیات طرح در مجلس مصوب شده و مشکلی برای تصویب آن وجود ندارد.

عضو خانه ملت با بیان اینکه مجلس بعد از تصویب بودجه ۹۹ این طرح را در صحن مطرح می سازد چرا که نیاز کشور است، گفت: امروز قانون بانکداری ما منسوخ شده و نیازمند بازنگری است.

حسینی شاهرودی با طرح این سوال که قانونی که امروز در بانک مرکزی وجود دارد متعلق به سال ۵۱ است چرا نباید آن را تغییر داد؟ گفت: معتقدیم حتی قانون بانکداری بدون ربا هم متعلق به سال ۶۲ بوده و امروز منسوخ شده است.

وی افزود: این طرح مورد بحث و تبادل نظر بسیاری کارشناسان قرار گرفته و علمای قم هم بر روی آن نظر داده‌اند لذا امروز این طرح تکمیل است.

اضافه کردن دیدگاه جدید