شناسه : 1595
يكشنبه 24 آذر 1398 ساعت 20:05 2019-12-15 20:05:19
بحث  معارضات مسیر شاهرود به آزاد شهر یکی از مباحثی بود که مهندس فخری فرماندار شهرستان در اولین اقدام این مشکل را برطرف نمود که جای تقدیر و تشکر دارد.
بحث معارضات مسیر شاهرود به آزاد شهر یکی از مباحثی بود که مهندس فخری فرماندار شهرستان در اولین اقدام این مشکل را برطرف نمود که جای تقدیر و تشکر دارد.

دکتر حسینی  شاهرودی  در  جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مطرح کرد:

راه ها یکی از شاخصه های توسعه است که  راه های هوایی ، ریلی و  زمینی از اولویت های اول تا سوم در این حوزه می باشد.

 از اینکه راه های ارتباطی در استان ایجاد کنیم، ضرر نخواهیم کرد و به خصوص در بحث هوایی و ریلی نیز باید توجه جدی صورت بگیرد.

 باید به دنبال این باشیم نهایت بهره از فرودگاه های استان برای حرکت به سمت  توسعه برده شود.

توسعه ریلی باید با تسهیل در امور برای حضور سرمایه گذاران مورد توجه قرار گیرد.

 مسیر ریلی   شمال به جنوب با گذر از شهرستان شاهرود با حضور سرمایه گذران آغاز خواهد شد، این طرح یک پروژه  ملی و  فراملی است.

 در بودجه سال ۹۹ با کسری قابل توجهی مواجه هستیم که این‌ کسری متوجه اعتبارات عمرانی خواهد بود و باید از بخش خصوصی استفاده کنیم.

اضافه کردن دیدگاه جدید