شناسه : 1577
سه شنبه 5 آذر 1398 ساعت 19:15 2019-11-26 19:15:26
عدم اطلاع رسانی مناسب در زمینه اجرای طرح گرانی بنزین و همچنین نحوه اجرای این طرح از جمله محورهای استیضاح است.
عدم اطلاع رسانی مناسب در زمینه اجرای طرح گرانی بنزین و همچنین نحوه اجرای این طرح از جمله محورهای استیضاح است.

اضافه کردن دیدگاه جدید