شناسه : 1567
دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 09:24 2019-10-7 09:24:50
 نشست دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی با دکتر قبادی دانا ریاست سازمان  بهزيستی کل کشور و اخذ دستورهای لازم
نشست دکترحسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی با دکتر قبادی دانا ریاست سازمان بهزيستی کل کشور و اخذ دستورهای لازم

اضافه کردن دیدگاه جدید