شناسه : 1554
پنجشنبه 14 فروردين 1399 ساعت 16:08 2020-4-2 16:08:00
دکترحسینی شاهرودی در جمع اقشار مختلف مردم در خانه ملت با اشاره به کم کاری برخی مدیران ناکارآمد این شهرستان، بحران کم آبی منطقه را ناشی از عملکرد ضعیف برخی از این مدیران عنوان کرد.
انتقاد از کم کاری برخی مدیران شهرستانی و استانی

مدیران خسته و ناکارآمد یکی از علل بحران آب در منطقه

دکترحسینی شاهرودی در جمع اقشار مختلف مردم در خانه ملت با اشاره به کم کاری برخی مدیران ناکارآمد این شهرستان، بحران کم آبی منطقه را ناشی از عملکرد ضعیف برخی از این مدیران عنوان کرد.
بحران آب در شاهرود بخاطر کم کاری و کم تحرکی برخی مدیران ناکارآمدی است که با وجود تخصیص اعتبار، انگیزه ای برای جذب آن ندارند. مردم نجیب شاهرود و میامی، به دلیل عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول برخی مدیران شهرستانی و استانی به مجموعه فرمانداری و  استانداری بدبین شده اند.  مردم از عدم پاسخگویی مسئولانشان دلخورند. اینکه نمیشود یک سوی پیشرفت و توسعه شهرستان با سرعت بدود و سوی دیگر آن که فرآیند اجرایی در اختیارش است بخوابدو یا کم کاری کند.
شبانه روز بدنبال تخصیص اعتباریم و به سختی و مشقت  در این شرایط کشور برای مردم شهرستان اعتبار اخذ میکنیم ، اما ملاحضه میکنیم هیچ انگیزه ای برای جذب این اعتبارات وجود ندارد. من هشدار میدهم که اگر کاهلی برخی مدیران تنبل و خسته ما رخت بر نکشد نه تنها شفاف با مردم سخن خواهم گفت بلکه بدون تسامح ، از ابزارهای قانونی خود برای ترک میز ایندسته از مدیران بی انگیزه استفاده خواهم کرد.
#باهم_میتوانیم
24تیر98

اضافه کردن دیدگاه جدید