شناسه : 1543
پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 20:00 2019-6-13 20:00:45
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۰ طرح مهم این شهرستان‌ها ردیف اعتبار ملی دریافت کردند، گفت: این طرح‌ها مجموعاً بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان اعتبار گرفتند.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۰ طرح مهم این شهرستان‌ها ردیف اعتبار ملی دریافت کردند، گفت: این طرح‌ها مجموعاً بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان اعتبار گرفتند.

سید حسن حسینی شاهرودی  ضمن تشریح طرح‌های عمرانی شهرستان‌های شاهرود و میامی که امسال توانستند ردیف ملی دریافت کنند، ابراز کرد: بودجه مستقل مرکز رشد فناوری و سلامت با ردیف اعتباری دو میلیارد تومان سالانه در حوزه فناوری و سلامت و گسترش رضایتمندی مردم شهرستان‌های شاهرود و میامی در حوزه بهداشت و درمان در کنار افزایش شش میلیارد تومانی اعتبارات مصوب برای پروژه دانشکده و کلینیک دندانپزشکی شهرستان شاهرود در زمره این طرح‌ها هستند.

وی افزود: افزایش سه میلیارد تومانی تأمین تجهیزات و تعمیر اساسی حوزه آموزش عالی و بیمارستانی شامل تأمین فضاهای آموزشی، کمک به خوابگاه‌ها، اتمام دانشکده‌ها و افزایش یک میلیارد تومانی اعتبارات ملی مرکز تحقیقات علوم پزشکی شاهرود از دیگر طرح‌هایی است که ردیف اعتبار ملی دریافت کرده‌اند.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه افزایش اعتبارات بهبود استاندارد بیمارستان‌های شهرستان شاهرود و میامی تحت نظارت علوم پزشکی شاهرود به میزان سه میلیارد تومان از دیگر طرح‌هایی است که می‌تواند به ارتقای تجهیزات بیمارستان، بهبود ارائه خدمت در آنها کمک کند در صورتی که این اعتبارات سابقاً ۹۹۰ میلیون تومان در سال بود که از سال ۹۸ این میزان به سه میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

حسینی شاهرودی از افزایش دو میلیارد تومانی اعتبارات بازچرخانی آب در حوزه تأسیسات آب و فاضلاب شهری نیز خبر داد و بیان کرد: دو میلیارد تومان ردیف اعتبار ملی تنها برای پروژه آب و تأسیسات شهر مجن اخذ شده است و همچنین اخذ دو میلیارد تومان اعتبار برای ورزش و جوانان شاهرود در ردیف بودجه ملی گنجانده شده است.

وی همچنین افزود: اعتبار پنج میلیارد تومانی در ردیف ملی برای بیمارستان ۳۲ تخت‌خوابی امام رضا (ع) میامی و همچنین اعتبار دو میلیارد تومانی برای آبخیزداری این شهرستان از دیگر اعتبارات ملی شرق استان سمنان هستند.

عضو خانه ملت گفت: آخرین طرحی که دارای ردیف اعتبارات ملی شد، پروژه بزرگ کریدور شمال- جنوب بود که بخش محور شاهرود –طرود آن توانست بالغ بر دو میلیارد تومان اعتبار پایدار سالانه دریافت کند، این طرح به طور کلی در کشور حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار دارد که بیش از دو میلیارد تومان آن سهم شاهرود می‌شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید