شناسه : 1540
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 ساعت 19:29 2019-5-20 19:29:20
نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی گفت: روابط عمومی به‌عنوان پیشانی و محل ارتباط دوسویه جامعه و اداره است لذا حوزه روابط عمومی مانند هوا است که اگر نباشد منجر به احساس خفگی و مردگی می‌شود.
نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس:

روابط عمومی مانند هواست و باید به دنبال شفافیت باشد

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی گفت: روابط عمومی به‌عنوان پیشانی و محل ارتباط دوسویه جامعه و اداره است لذا حوزه روابط عمومی مانند هوا است که اگر نباشد منجر به احساس خفگی و مردگی می‌شود.

سید حسن حسینی شاهرودی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی‌های شاهرود به مناسبت هفته روابط عمومی و ارتباطات به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه روابط عمومی مدیریت چرخه اطلاعات فی‌مابین شخص و سازمان با مخاطبان و مشتریان خود است، اظهار کرد: اینکه چه حرکتی مردم را آزار و معیشت آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا برعکس موجب آرامش در جامعه را فراهم می‌کند بر عهده روابط عمومی به‌عنوان پیشانی و محل ارتباط دوسویه است لذا حوزه روابط عمومی مانند هوا است که اگر نباشد منجر به احساس خفگی و مردگی می‌شود و مجموعه‌ای این شهر را اداره می‌کند که هر اتفاقی متصل به شما روابط عمومی‌ها است و مأمور به خدمت مردم هستید.
وی افزود: این ارتباط یک‌سویه نیست و به‌مانند پل دوطرفه محسوب می‌شود بنابراین روابط عمومی هر اتفاقی که در مجموعه یا سازمان اتفاق می‌افتد را مدیریت و اطلاع‌رسانی می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه اگر بازخورد‌ها را از سیستم مدیریتی حذف کنیم مجموعه تبدیل به سیستمی تنبل و خرفت می‌شود و درنهایت رو به افول خواهد رفت، اضافه کرد: سقوط ناگهانی بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل نداشتن همین بازخورد‌ها اتفاق افتاده است و درباره یک سازمان نیز همین تکلیف وجود دارد.
عضو خانه ملت بابیان اینکه ناکارآمدی یک سازمان و مجموعه، نارضایتی اغلب مردم را به دنبال خواهد داشت، بیان کرد: به دنبال این رویه، ناکارآمدی نظام اداری اتفاق خواهد افتاد که امروز همه از آن دم می‌زنند، درست مانند ماشینی که قطعات آن دچار مشکل است واین نارضایتی به حوزه‌های دیگر نیز تعمیم پیدا می‌کند.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه سازمانی موفق است که به مخاطبان خود پاسخگو باشد، تصریح کرد: در این سازمان می‌بایست مأموریت‌ها در درون ویترین قرار داده‌شده و مشخص باشد تا بتواند مردم را راضی کند لذا سازمان‌ها باید در ابتدا این نکته را مدنظر قرار دهند که برای مشتریان ایجاد شدند و نه صرفاً برای خودشان.
وی بابیان اینکه در خصوص دولت شیشه‌ای متأسفانه کم‌عمل می‌شود، افزود: دولت‌ها در این زمینه خود را بزرگ کردند، اما چابک نشدند لذا سازمانی که این‌چنین عمل کند نمی‌تواند حرکت کند و پویایی لازم را ندارد در دنیای الکترونیک روابط عمومی‌ها می‌بایست با بهره‌گیری از این دانش شفافیت را در جامعه ایجاد و به دنبال رضایت مردم باشند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس بابیان اینکه سازمانی که می‌خواهد دیده شود باید به دنبال جلب رضایت مخاطبان خود باشد، گفت: روابط عمومی منفصل کارآمدتر خواهد بود یا روابط عمومی متصل؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: روابط عمومی باید از توان زیرمجموعه خود استفاده و چرخه اطلاعات را مدیریت کند.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه دادن چند پست به یک فرد روابط عمومی مشکلی که دستگاه‌ها می‌بایست به اصلاح ساختار‌های خود اقدام کنند، اظهار کرد: دولت موظف است سالانه پنج درصد پست‌ها و مأمورت‌های خود را کاهش دهد، اما تصدی‌گری و ترس از دست دادن قدرت باعث این چسبندگی می‌شود.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید