نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: فضای ملتهب بازار ارز ناشی از اتفاقاتی است که به شکل روانی در جامعه و در سایت های قیمت ساز مجازی ایجاد می شود و پایه و اساس کارشناسی ندارد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: فضای ملتهب بازار ارز ناشی از اتفاقاتی است که به شکل روانی در جامعه و در سایت های قیمت ساز مجازی ایجاد می شود و پایه و اساس کارشناسی ندارد.

سیدحسن حسینی شاهرودی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به گزارش صندوق بین المللی پول درباره ذخایر ارزی 103 میلیارد دلاری ایران و کسب رتبه مناسب در این بخش علیرغم تحریم ها، گفت: در یک سال و نیم گذشته شاهد افزایش قیمت ارز در کشور بوده ایم که این التهابات بیشتر ناشی از فضای روانی و سیاسی در جامعه بوده است و علاوه بر این سوءمدیریت بانک مرکزی در دوره های گذشته که می توانست با تشکیل بازار متشکل ارزی و حساب های ارزی تضمین شده مانع تورم افسارگسیخته ارز شود.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ذخایر ارزی 103 میلیارد دلاری ایران پشتوانه ای برای کشور بوده که به عوان یکی از شاخص های اقتصادی به آن تکیه داریم، افزود: با توجه به وجود این ذخایر نباید قیمت ارز در کشور افزایش داشته باشد و این جهش قیمت دلار در کشور غیرمعقول است.

ایران در حساب های داخل و خارج از کشور به اندازه کافی ارز دارد

وی ادامه داد: ایران در حساب های داخل و خارج از کشور به اندازه کافی ارز دارد و دلیلی برای افزایش قیمت دلار در جامعه وجود ندارد، بنابراین بانک مرکزی باید در این بازار مداخله کند، البته و سیاست های مداخله ای مستمر شاید جوابگوی بازار نباشد، چراکه بازار باید قیمت ارز را مشخص کند.

سایت های اینترنتی در حوزه قیمت سازی ارز، مسکن و خودرو ورود کرده اند

حسینی شاهرودی با بیان اینکه در حال حاضر فضای مجازی و سایت های اینترنتی در حوزه ارز، مسکن و خودرو ورود کرده اند، تاکید کرد: فضای ملتهب بازار ارز ناشی از اتفاقاتی است که به شکل روانی در جامعه و در سایت های قیمت ساز مجازی ایجاد می شود و پایه و اساس کارشناسی ندارد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ذخایر ارزی 103 میلیارد دلاری ایران پشتوانه ای قوی برای ثبات ارزی کشور و مانعی برای افزایش افسارگسیخته قیمت آن است./

 

اضافه کردن دیدگاه جدید