شناسه : 1517
چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398 ساعت 00:47 2019-5-8 00:47:31
دكتر حسيني شاهرودي در جمع فعالان محيط زيست شهرستان شاهرود: هر چه در قانون كه در حيطه وظايف من است را اجرا مي كنم، از تريبون مجلس كه مي توانم علنا خيلي از اين موارد را افشا كنم تا سوال و استيضاح وزير يا ماده 236 ، يا تحقيق و تفحص از دستگاههاي ذيربط .
دكتر حسيني شاهرودي در جمع فعالان محيط زيست شهرستان شاهرود: هر چه در قانون كه در حيطه وظايف من است را اجرا مي كنم، از تريبون مجلس كه مي توانم علنا خيلي از اين موارد را افشا كنم تا سوال و استيضاح وزير يا ماده 236 ، يا تحقيق و تفحص از دستگاههاي ذيربط .

وي افزود: اقداماتي از 9 سال پيش در اين معدن انجام شد كه از چشم خيلي ها پوشانده ماند و من تعجبم كه چرا اينگونه شده است؟

حسيني تصريح كرد: محيط زيست كارهاي پيشگيرنده محيط زيستي را انجام مي دهد و بايد پرسيد چه اتفاقي افتاده است كه در اين 9 سال بعضي از دستگاههاي متولي از جمله اين دستگاه ورود پيدا نكردند.

وي ادامه داد: ما مسالمت آميز وارد قضيه شده ايم از 2 سال گذشته كه من از مشكلات بوجود آمده توسط اين معدن مطلع شدم در جلسات شوراي معادن استان پيگيري هاي زيادي انجام دادم در حالي كه نمي خواستم اين قضيه بخاطر تبعات اجتماعي و نگراني شديد مردم بخاطر از بين رفتن منابع آبي آنها رسانه اي شود. لذا مستندات خودم را به مقام معظم رهبري و تمامي وزارتخانه ها و دستگاههاي ذيربط ارسال كردم اما در كمال تعجب فهميديم كه مستندات 300 صفحه اي ما در اداره كل محيط زيست گم شده است ! كه البته بايد شما پيگيري كنيد كه اين مدارك چه شده است؟

نماينده شاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسلامي افزود: بهرحال اين مساله به داخل مردم كشيده شد و شايد همين مساله هم باعث تاخير آن در به نتيجه رسيدنش شد. بعد از اين قضيه نه تنها اقدامات بازدارنده تشديد نشد بلكه به ناگاه سكوت مرگباري از طرف تمامي سازمانهاي ذيربط حكمفرما شد. بعضي سازمانها گفتند تهديد شده اند و بعضي تطميع . بنابراين بنده مجدد در شوراي استان اين مساله را مطرح كردم . حتي شوراي معادن در شاهرود تشكيل شد و 14 بند در آن جلسه مصوب شد كه مقرر شد فرماندار موظف به رصد يكماهه فعاليت معدن باشد اما معدن تعطيل نشد.

حسيني شاهرودي گفت: به هر حال نتيجه مطلوب حاصل نشد تا اينكه من پيش آقاي شريعتمدار وزير رفتم و ايشان دستور داد كه معدن دو ماه تعطيل شود تا اگر به تعهداتي كه به او ابلاغ شده بود ترتيب اثر داد كه ادامه كار داشته باشد اما در ظرف اين دو ماه هم تعهدات انجام نشد. مجددا پيش آقاي رحماني وزير كشور رفتم و ايشان هم همين نظر را دادند اما ديدم كه مسئولان معدن قائل به اصلاحات نيستند و اصلا به مردم توجهي ندارند.

وي تاكيد كرد: تا امروز هنوز كاسه صبرمان لبريز نشده اما اگر لبريز شود به شيوه ديگري اقدام مي كنيم . من نماينده دولت نيستم . نماينده دستگاه قضا هم نيستم كه متاسفانه در اين شهرستان به شدت در همه حوزه ها ضعيف عمل كرده از جمله همين حوزه كه بايد پاسخگو باشد . من اميدوارم با آمدن آقاي رئيسي اتفاقاتي بيفتد كه البته افتاده و نمونه آن در همين مكاتبات اخيري كه فرستاده شد بلافاصله به سازمان بازرسي كل كشور ارسال شد و در حال پيگيري هستند. دستگاه قضا بايد به اين قضيه ورود پيدا كند و به جد هم اين كار را انجام دهد آنهم در سطح كلان نه در سطح شهرستان و وقتي دستگاه قضا ورود پيدا كند همه از جمله وزارتخانه و ... بايد پاسخگو باشند چه آنهايي كه سكوت كردند و چه آنهايي كه مجوز دادند.

وي هشدار داد: بعد از طي اين مراحل اگر به نتيجه اي نرسم اعلام كرده ام تمام اسناد و مداركم را در فضاي منتشر مي كنم و در اختيار مردم مي گذارم.

حسيني اظهار كرد: تمام عزيزان كه در اين جلسه هستند نماينده جمع زيادي از مردم هستند و همه فرصت هستند و اگر از اين فرصت استفاده نشود من و اين افراد تهديدي خواهيم شد براي دستگاههاي اجرايي. هر چه در قانون در حيطه وظايف من است از جمله تريبون مجلس كه مي توانم علنا خيلي از اين موارد را افشا كنم تا سوال و استيضاح وزير يا ماده 236 ، يا تحقيق و تفحص از دستگاههاي ذيربط و ... همه موارد قانوني است كه هنوز از اين مباحث استفاده نكرده ام و در نهايت تريبون مجلس اين اجازه را به من داده است كه با مردم صحبت كنم اما به خاطر مصالح عمومي كشور دست نگه داشته ام.

وي با تشكر از عبدوس مدير كل جديد حفاظت محيط زيست بخاطر پيگيري سريع  مستندات اين پرونده گفت:  تمام آب و هواي ما ريشه در شاهوار دارد و ما نمي توانيم از كنار اين مورد بي تفاوت بگذريم.

حسيني تاكيد كرد:مباحثي از جمله اينكه اين معدن وابسته به سپاه و يا صنايع نظامي ماست با توجه با صحبتهاي كه من با مسئولان مربوطه داشتم دروغ است.

وي گفت: مردم شاهرود مردم نجيب ، بافرهنگ و بافضيلتي هستند و مطالبات خود را به صورت علمي مطرح مي كنند اما نجابت مردم حدي دارد و انتظار داريم در راستاي ماموريت خودتان به مساله رسيدگي جدي كنيد .  

وي در پايان تصريح كرد: ما به دنبال توسعه پاك هستيم . ما ميخواهيم از معادن استفاده كنيم اما درست . هرگز بدنبال تعطيلي نيستيم اما انتظار داريم شيوه اصولي استخراج انجام شود و بايد با بوكسيت هم به شكل قانوني رفتار كنيم و بايد قانون اجرا شود و اگر دستگاهها نتوانند قانون را اجرا كنند به مردم واگذار مي كنيم.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید