شناسه : 1516
چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398 ساعت 00:39 2019-5-8 00:39:57
 پس از  استقلال اداره کل راه و شهرسازی ، راهداری و حمل و نقل جاده ای شرق استان ، برای  اولین بار در تاریخ این شهرستان، کمیسیون ماده 5 برای تسریع و تسهیل در امور شهر و شهرسازی، که تاکنون در مرکز استان صورت می‌گرفت در شاهرود برگزار شد.برگزاری این کمیته فنی و تخصصی در  شاهرود موجب  تسریع در امور ساخت و ساز مسکن و  توسعه شهرسازی خواهد شد . 
شرق استان درمسیرتوسعه و پیشرفت
پس از استقلال اداره کل راه و شهرسازی ، راهداری و حمل و نقل جاده ای شرق استان ، برای اولین بار در تاریخ این شهرستان، کمیسیون ماده 5 برای تسریع و تسهیل در امور شهر و شهرسازی، که تاکنون در مرکز استان صورت می‌گرفت در شاهرود برگزار شد.برگزاری این کمیته فنی و تخصصی در شاهرود موجب تسریع در امور ساخت و ساز مسکن و توسعه شهرسازی خواهد شد . شرق استان درمسیرتوسعه و پیشرفت

اضافه کردن دیدگاه جدید